ODR-portalen

ODR er en ny nettbasert klageportal hvor man enkelt kan legge inn klager på den annen part i en forbrukertvist.

Forbruker

Har du kjøpt en vare eller tjeneste på nett av en næringsdrivende registrert i et annet EU- eller EØS-land?

Næringsdrivende

Har du solgt en vare eller tjeneste på nett til en forbruker bosatt i et annet EU- eller EØS-land?