Om oss og nettverket

Forbruker Europa er Forbrukerrådets kontor for handel på tvers av landegrensene i EU/EØS, og det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centres Network).

Om oss

Nettverket er et tiltak i regi av EU-kommisjonen, og Forbrukerrådet er Forbruker Europas vertsorganisasjon. Vi gir informasjon og veiledning til norske forbrukere om rettigheter og plikter ved handel over landegrensene.

Tiltaket skal gjøre det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS- land. Dersom det er formålstjenelig kan Forbruker Europa samarbeide med nettverket for å få forbrukerklager behandlet i det landet der den næringsdrivende har sitt forretningssted.

Les nettverkets kvalitetserklæring her.

Nettverket

For at det skal være enkelt for deg å klage på kjøp foretatt i et annet EU- eller EØS-land, har Europakommisjonen og de nasjonale forbrukerorganisasjonene etablert et nettverk av forbrukerkontorer i de fleste europeiske land, European Consumer Centres Network («ECC-Net»). ECC-nettverket har 30 kontorer i alle EU-land samt Norge og Island. Forbruker Europa er nettverkets kontor i Norge. Ved at du som forbruker får bistand ved klager mot næringsdrivende i andre europeiske land, kan du kjenne deg tryggere når du handler utenfor Norge. Ved å legge til rette for en sikrere handel over landegrensene i Europa, bidrar nettverket vesentlig i realiseringen av det indre marked.

Andre land i nettverket

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Island Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom