Publikasjoner

Her finner du våre høringssvar og publikasjoner.

Høringssvar

Høringssvar:
Forslag til endringer
i pakkereiseloven
10. desember, 2018
Høringssvar:
A New Deal
for Consumers
24. august, 2018
Høringssvar: EU-kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerkjøp
18. januar, 2018
Høringssvar:
Forslag til ny finansavtalelov

15. desember, 2017
Høringssvar:
Forslag til ny
EU-forordning om
geo-blokkering
13. september, 2016
Høringssvar: Forslag til ny EU-forordning om forbrukervern-
samarbeid
05. august, 2016
Høringssvar: EU-kommisjonens forslag til nye direktiver om forbrukerkontrakter
08. januar, 2016
Høringssvar:
Forslag til ny lov om klageorganer for forbrukersaker
08. desember, 2014
Høringssvar: Forslag til gjennomføring av forbrukerrettighets-
direktivet i norsk rett
01. oktober, 2013
Høringssvar: Europeisk salgslov for grensekryssende
kontrakter
25. februar, 2012
Høringssvar: EU-kommisjonens forslag til regelverk for utenomrettslig løsning av forbrukertvister
06. februar, 2012
Høringssvar:
Utkast til ny lov om tidsparter, langtidsferieprodukter mv.
09. februar, 2011
Høringssvar: Public paper on the use of Alternative Dispute Resolution (English)
09. februar, 2011

Norske publikasjoner

Bestridelse av
inkassokrav fra AG Finans (IQ-test)
07. januar, 2019
Geoblokkering, abonnementsfeller og pengespill på internett
02. mai, 2016
Timeshare
og ferieklubber

08. februar, 2009
Kjøp av bil
i Europa

08. februar, 2009
Kjøp i Europa
08. februar, 2009

Engelske publikasjoner

Subscription traps in Europe: EU Study into Public Experiences of Subscription Traps
02. november, 2017
ECC-Net Air Passenger Rights Report 2015
02. desember, 2015
Commercial warranties report: Are they worth the money?
20. mars, 2015
Do Invisible Borders Still Restrict Consumer Access to Services in the EU?
08. februar, 2015
ECC E-commerce report 2014
17. desember, 2014
Chargeback in the EU/EEA: A solution to get your money back when a trader does not respect your consumer rights.
17. februar, 2014
Trust marks report 2013: Can I trust the trust mark?
22. oktober, 2013
Unfair Commercial Practices and Unsolicited Goods report: Too good to be true? It probably is!
08. januar, 2013
ECC-Net Air Passenger Rights Report 2011
01. oktober, 2011
Online cross-border mystery shopping – State of the e-union
08. september, 2011
Cross-Border Dispute Resolution Mechanisms in Europe – practical reflections on the need and availability
12. desember, 2009
The ECC-Net's Fifth Anniversary Report 2005-2009
08. februar, 2009