Kortreklamasjon

Har du blitt svindlet? Da kan du fremme krav til banken din om erstatning.

Hva er kortreklamasjon?

Kortreklamasjon, også kalt chargeback, er en forsikring som gir deg mulighet til å fremme pengekrav mot banken din dersom en næringsdrivende skylder deg penger. Helt enkelt betyr det at en kortbetaling tilbakeføres, som regel fordi kortholderen krever beløpet refundert. Refusjonskravet kan for eksempel ha bakgrunn i feil eller mangler med en vare, et tilbakebetalingskrav etter benyttet angrerett eller andre kontraktsrettslig krav.

Kortreklamasjon er ved bruk av kredittkort regulert av norsk lov (finansavtaleloven § 54b). Kortreklamasjon ved bruk av VISA er ikke lovpålagt, men regulert gjennom deres avtalevilkår. Det kan derfor ofte være enklest å få refundert penger gjennom kortreklamasjon hvis man har handlet med kredittkort. 

Når kan jeg få refusjon fra kredittyter?

Noen vilkår må være oppfylt for at du skal kunne motta refusjon fra kredittyter. Alle vilkår må være oppfylt:

  • Du må ha handlet på kreditt.
  • Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
  • Du må ha et berettiget krav mot den næringsdrivende.
  • Du må ha forsøkt å løse saken med den næringsdrivende først.
  • Du må ha informert kredittyter så snart det var rimelig anledning til det.

Dersom alle forutsetninger er innfridd kan du klage til kredittyter. Kredittyter er normalt den banken eller finansinstitusjonen som har gitt deg kreditt. Det står vanligvis på selve kortet hvem som har utstedt kortet og er kredittyter. Har du for eksempel et Nordea Mastercard, er Nordea kredittyter.

Når kan jeg få refusjon fra VISA?

Du kan som regel kreve refusjon fra VISA dersom:

  • Du er offer for internettsvindel.
  • Du ikke mottar ordren din.
  • Ordren din er skadet eller ødelagt når du mottar den.
  • Du mottar feil vare.

Snakk med banken din

Vi anbefaler at du først kontakter banken og forhører deg om hvordan du skal gå frem med kortreklamasjonen, da dette normalt medfører en raskere og enklere klageprosess. Bankene har ofte reklamasjonsfrister, og det er derfor viktig at du kontakter banken din så fort du mistenker at noe er galt.

Avslag

Dersom banken gir deg avslag på din søknad om refusjon kan du klage til Finansklagenemnda.