Text Size

Timeshare og ferieklubber

timeshare

Forbruker Europa mottar hvert år flere hundre klager på timeshare og ferieklubber der folk føler seg lurt til å signere avtaler de angrer på umiddelbart etter signering. Salgsmetodene er aggressive, løftene er store, men resultatet er at man sitter igjen flere tusen kroner fattigere.

De fleste timeshare- og langvarige feriekontrakter inngås med spansk- og gresk-baserte selskaper. Begge land har nå implementert direktivet, men Spania gjorde det først 17.03.12. For kontrakter inngått i Spania før den tid, er det det gamle direktivet som gjelder. Vi håper at det nye direktivet vil føre til mindre klager, men da vi fortsatt mottar klager og ser at nye produkter dukker opp for å omgå regelverket tror vi ikke at problemet er løst. Vi gjør derfor oppmerksom på at forbrukere vil fortsatt kunne få kontrakten satt til side dersom det er brudd på annen lovgivning.

På disse temasidene finner du mer informasjon om hva du skal gjøre for å unngå å havne i fellen, samt hva du skal gjøre dersom du allerede har gått i fellen.

Du kan se Forbruker Europa snakke om ferieklubber på FBI Ekstra (NRK2) her.

Se også en illustrasjonsvideo om ferieklubb.

 

Timeshare
Timeshare innebærer at man kjøper seg bruksrett til en bestemt leilighet for en bestemt tidsperiode i et bestemt ferieanlegg.

Ferieklubb
Medlemskap i en ferieklubb er i praksis et tilbud om rabatterte reiser for en bestemt periode, som du forplikter deg til gjennom en skriftlig avtale.

Cash back
Hva er cash back ? Cash Back er et tilbud som ofte selges sammen med timeshare eller medlemskap i en ferieklubb.

Gratis hjelp

Forbruker Europa tilbyr gratis hjelp og veiledning til forbrukere om kjøp i EU, Island og Norge.

» Kan Forbruker Europa hjelpe meg ?

Forbrukereuropa finansieres av:

 
Eu-direktiv 94/47/ec

EU-Direktiv 94/47/EC ble introdusert på midten av nittitallet for å lovfeste regler i forbindelse med timeshare-avtaler. Siden den gang har et antall timeshare-lignende produkter dukket opp på markedet, utformet slik at de omgår direktivet. For å lukke de smutthullene visse selskaper har brukt for å svekke forbrukerrettighetene, introduserte EU en ny lov: Direktiv 2008/122/EC om beskyttelse av forbrukeren i forbindelse med visse aspekter ved avtaler om deltidsbruksrett til fast eiendom (timeshareavtaler), avtaler om langvarige ferieprodukter, videresalgs- og bytteavtaler, som erstatter det opprinnelige direktivet 94/47/EF fra 1994.

For deg som forbruker innebærer det nye direktivet hovedsakelig at du får utvidede lovfestede rettigheter når det gjelder timeshare og ferieklubber. De viktigste forskjellene er:

  • direktivet omfatter nå både timeshare, ferieklubber og lignende produkter
  • avtalen skal inneholde en bestemmelse om angrerett, der angrefristen skal være minimum 14 dager
  • du skal gis et sammendrag, på et valgfritt europeisk språk, av det viktigste innholdet i avtalen
  • det er ikke tillatt å kreve despositum før angrefristen er utløpt

Følg oss 

facebook facebook

hei