Er flyet innstilt?

Her kan du lese om dine rettigheter ved innstilt fly.

EU-lovgivning gir deg rettigheter!

EU-forordning 261/2004 gir deg rettigheter ved innstilt flyvning.

Forordningen gjelder for alle flyvninger gjennomført av ethvert flyselskap fra enhver flyplass innen EU (samt Norge, Island og Sveits) samt flyvninger til en flyplass innen EU gjennomført av et EU-basert flyselskap.

Du kan lese om rettighetene dine nedenfor og hvordan du går frem for å klage. Men du kan også fort sjekke dine rettigheter med Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator.

Forbrukerrådets flykalkulator

Legg inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet og se rettighetene dine. Rettighetene gjelder reiser innen og fra EØS. Rettighetene gjelder også til EØS hvis flyselskapet er registret i EØS.

Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator

Refusjon eller omruting

Ved en innstilling er flyselskapet forpliktet til å tilby deg 3 alternativer:

 • Refusjon av billetten for den del av reisen du ikke får benyttet.
 • Omruting slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig.
 • Omruting til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett.

Du har valget mellom å kreve heving av avtalen (refusjon av billetten) eller omruting, uansett årsak til at flyet blir innstilt. Dersom du velger å få tilbakebetalt billettkostnaden, må du være oppmerksom på at du ikke kan kreve at flyselskapet sørger for ombooking eller forpleining.

Rett til forpleining

Ved omruting har du krav på:

 • måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden
 • 2 gratis telefonopprigninger eller liknende
 • gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet
 • gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstede

Dersom man krever tilbake disse utgiftene, trenger man kvitteringer for de påløpte utgiftene. Passasjeren må bevise hvilke utgifter de har hatt.

Rett til kompensasjon

Du har krav på kompensasjon etter disse satsene:

 • € 250 for flygninger på inntil 1500 km
 • € 400 for flygninger innen EU/EØS område på over 1500 km eller for andre flygninger mellom 1500 km og 3500 km
 • € 600 for alle andre flygninger

Dette gjelder likevel ikke dersom flyselskapet kan bevise at instillingen skyldtes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått.

En omstendighet er ekstraordinær dersom den ikke kunne ha vært unngått på tross av at alle rimelige forholdsregler er tatt. Eksempler på ekstraordinære omstendigheter er askeskyer på grunn av vulkanutbrudd, dårlig vær, politisk uro, sikkerhetstrusler, uventede flysikkerhetsmangler, restriksjoner fra lufttrafikkontrollen eller større streiker som innvirker på muligheten til å gjennomføre flyvningen. Enhver streik utgjør imidlertid ikke en ekstraordinær omstendighet.

Flyselskapene kan redusere kompensasjonen med 50% hvis de kan tilby deg en omruting til det endelige bestemmelsessted, og ankomsttiden ikke går ut over planlagt ankomsttid på den opprinnelige flygningen med mer enn:

 • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved andre flygninger

Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap, og skal betales umiddelbart når du henvender deg til flyselskapet.

Kompensasjonen skal du få utbetalt kontant, ved elektronisk bankoverføring, med bankanvisning eller banksjekk. Kompensasjon kan bare gis i form av reisekuponger og/eller andre tjenesteytelser dersom du som passasjer samtykker skriftlig.

Unntak

Du har ikke rett til denne kompensasjonen dersom flyselskapet/reiseoperatøren har informert om innstillingen:

 • tidligere enn 14 dager før avreise
 • mellom 7 og 14 dager før avreise, forutsatt at du blir tilbudt en omruting som innebærer at du kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankomme til bestemmelsesstedet senest fire timer etter planlagt ankomsttid.
 • mindre enn 7 dager før avreise forutsatt at du blir tilbudt en omruting som innebærer at du kan reise høyst én time før planlagt avgangstid og ankomme til bestemmelsesstedet senest to timer etter planlagt ankomsttid.

Har du lidd økonomisk tap?

I følge Montrealkonvensjonen fra 1999 kan du søke om erstatning fra flyselskapet når flyet er innstilt. Har du blitt påført et økonomisk tap som går utover den standardiserte kompensasjonen, kan du likevel kreve erstatning. Du må da kunne fremlegge dokumentasjon på dette tapet. Du har kun rett til erstatning når årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll.

Klag til flyselskapet

Ønsker du å klage på et flyselskap på grunn av en innstilt flyvning, skal du først sende en skriftlig klage direkte til flyselskapet som var ansvarlige for flyvningen. Du kan bruke EUs klageskjema for flypassasjerers rettigheter som du finner her. Påfør dato på skjemaet og behold en kopi. Vi anbefaler at du fyller ut klageskjemaet på engelsk.

Hvis flyselskapet ikke svarer innen seks uker fra det har mottatt klagen, eller du ikke er fornøyd med svaret, kan du rette en klage til det relevante tilsynsorganet, såkalt National Enforcement Body (NEB), for behandling. EU-reglene pålegger medlemsstatene å opprette slike nasjonale klagenemnder som har som oppgave å sørge for at flyselskapene gir passasjerer de rettighetene som følger av forordningen. Du kan lese mer om dette her.