Text Size

Om oss

Forbruker Europa er det norske kontoret i det europeiske nettverket av forbrukerkontorer (The European Consumer Centre Network). Nettverket er et tiltak i regi av EU-kommisjonen, og Forbrukerrådet er Forbruker Europas vertsorganisasjon. Vi gir informasjon og veiledning til norske forbrukere om rettigheter og plikter ved handel over landegrensene.

Tiltaket skal gjøre det tryggere for forbrukere å handle i andre EU/EØS- land. Dersom det er formålstjenelig kan Forbruker Europa samarbeide med nettverket for å få forbrukerklager behandlet i det landet der den næringsdrivende har sitt forretningssted.

Forbruker Europa har meklingskompetanse. Vi kan be et av våre søsterkontor om å ta kontakt med den næringsdrivende, evt. henvise saken til relevant klagenemnd. Vi veileder også forbrukere fra andre EU/EØS-land om klager vedrørende varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge, og kan henvise evt. klager til relevant klagenemnd i Norge eller ta kontakt med den næringsdrivende selv. Forbruker Europas tjenester er gratis.

Informasjonsvideo om ECC


Gratis hjelp

Forbruker Europa tilbyr gratis hjelp og veiledning til forbrukere om kjøp i EU, Island og Norge.

» Kan Forbruker Europa hjelpe meg ?

Forbrukereuropa finansieres av:

 

Følg oss 

facebook facebook

hei