Text Size

Årsmelding for ECC- nettverket 2013

 

arsrapp2013«The European Consumer Centres Network i EU, Norge og Island håndterte mer enn 80.000 henvendelser fra innbyggere i EU i 2013. Dette representerer en økning på 11% sammenlignet med 2012.

"Ved å hjelpe forbrukere på tvers av landegrensene gir ECC nettverket et verdifullt bidrag til det indre markedet. ECC nettverkets resultater viser at finansieringen fra Kommisjonen Forbruker Program gagner de som trenger det mest, EUs forbrukere og anerkjente og innovative bedrifter "- sa Neven Mimica, EU-kommissær for forbrukerpolitikk.

Blant de 80 272 henvendelsene fra forbrukerne, håndterte ECC nettverket 32 522 klager. Antall klager har økt med 9% sammenlignet med 2012.

Råd gitt av ECC-nettverket bidro til et positivt utfall for forbrukere i to tredjedeler av tilfellene.

Les ECC nettverkets årlige rapport.

 

Gratis hjelp

Forbruker Europa tilbyr gratis hjelp og veiledning til forbrukere om kjøp i EU, Island og Norge.

» Kan Forbruker Europa hjelpe meg ?

Forbrukereuropa finansieres av:

 

Følg oss 

facebook facebook

hei