Text Size

Betale med kredittkort eller debetkort?

debet-kreditkortFoto: ColourboxForbruker Europa mottar mange klager fra forbrukere som ikke har mottatt det som de har inngått avtale om, eller har innsigelser i forhold til avtaleinngåelsen. Hvilke muligheter du som forbruker har til å gjøre innsigelsene gjeldende også mot kortutsteder, kommer an på om du har benyttet kredittkort eller debetkort.

Et debetkort er et betalingskort hvor saldoen på bankkontoen din belastes fortløpende. Ved netthandel, bestilling av reiser m.m. medfører bruk av debetkort at du betaler på forskudd. Dersom du i stedet benytter kredittkort kan du utsette betalingen. Du låner penger. Selskapet som har utstedt kredittkortet er ansvarlig for oppgjøret med selgeren, mens du som forbruker skal gjøre opp med kortutsteder.

Kredittkortfakturaen gjør det enkelt for deg å kontrollere beløpene. Hvis det er en feil eller mangler ved varen eller du ikke har mottatt den, kan du kontakte kredittkortselskapet. Det samme gjelder dersom du har blitt presset til å inngå en avtale. Som forbruker kan du fremme samme innsigelser mot kredittgiver som mot selgeren, se finansavtaleloven § 54 b. Dersom du har betalt beløpet/kredittkortfakturaen kan du i henhold til loven ha krav på å få pengene tilbake, uavhengig i hvilket land selgeren hører hjemme. Du må reklamere til kortutsteder "så snart det er rimelig anledning til det”, se finansavtaleloven § 54 b nr. 1.

Du finner vår veiledning til hvordan du kan få tilbake penger fra kredittyter her: Refusjon fra kredityter

Hvis du har benyttet debetkort har du ikke en lovbestemt rett til tilbakebetaling fra kortutsteder. Imidlertid kan avtalen mellom deg og kortutsteder gi deg mulighet for å få pengene tilbake. Hvis det er aktuelt anbefaler vi deg å ta kontakt med kortutsteder så snart som mulig.

Uautoriserte trekk
Vi har også fått flere klager fra forbrukere som opplyser at bankkortet har blitt belastet uten at de har samtykket til det. Det elektroniske betalingssystemet er dessverre ikke perfekt. Vi anbefaler forbrukerne å følge retningslinjene fra banken, og eksempelvis benytte bank-id.

Når det skjer uautoriserte trekk er bankene normalt ansvarlige for tap se finansavtaleloven §§ 24 og 35. Dette er også nedfelt i direktivet om elektroniske betalingstjenester. Men brukeren har også plikter og skal "ta alle rimelige forholdsregler", se finansavtaleloven § 34 nr. 1.

 

 

Gratis hjelp

Forbruker Europa tilbyr gratis hjelp og veiledning til forbrukere om kjøp i EU, Island og Norge.

» Kan Forbruker Europa hjelpe meg ?

Forbrukereuropa finansieres av:

 

Følg oss 

facebook facebook

hei