Text Size

Visste du at du har krav på standardkompensasjon dersom flyet ditt er forsinket eller innstilt?

flyplass forsinkelse

Mange forbrukere kontakter Forbruker Europa etter at de har vært på reise.

I møte med forbrukere merker vi frustrasjonen og irritasjonen som mange mener de er blitt utsatt for, fordi reisen ikke gikk som planlagt.
Forbruker Europa opplever at mange ikke er klar over at de faktisk kan ha krav på standardkompensasjon ved forsinkelse eller kansellering. For eksempel kan du ha krav på opptil 600 Euro ved en innstilling eller forsinkelse.

Når har jeg krav på standardkompensasjon dersom flyet er innstilt?

Du har krav på standard kompensasjon dersom flyet ditt er innstilt. En innstilling vil si at flyreisen avbrytes.

Når har jeg krav på standard kompensasjon dersom flyet er forsinket?

Når flyet ditt kommer over tre timer forsinket til siste bestemmelsessted har du krav på standard kompensasjon, så lenge du har en sammenhengende billett. Standardkompensasjonen følger satser som likestilles med en innstilling.

Hva har jeg krav på?

  • 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km.
  • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.
  • 600 euro for alle øvrige flygninger.

Har jeg alltid krav på standard kompensasjon?

Du har ikke krav på standardkompensasjon ved en innstilling eller forsinkelse når årsaken til innstillingen er ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Eksempler på dette kan være dårlig vær som forhindrer flytrafikken, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak.
Du vil heller ikke motta standardkompensasjon dersom flyselskapet har informert om innstillingen innen en viss tid før avreise. For mer informasjon se her. Flyselskapet kan også redusere kompensasjonen din, les mer om det her.

Hvordan søker jeg om å få standardkompensasjon?

Ta kontakt med flyselskapet. Skriv gjerne en klage direkte til flyselskapet som var ansvarlig for flygningen. Du kan bruke EUs klageskjema for flypassasjerers rettigheter. Påfør dato på skjemaet og behold en kopi. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet på engelsk.
Hva hvis flyselskapet gir meg avslag på standardkompensasjon?

  • Problemet oppstod i Norge- inngi en klage til transportklagenemnda.
  • Problemet oppstod I utlandet i et EU/EØS medlemsland- skriv en klage til den nasjonale klagenemnden i det EU/ EØS medlemslandet der problemet oppstod. En oversikt over alle nasjonale klagenemnder finner du her. 
  • Problemet oppstod i et land utenfor EU/ EØS- skriv en klage til den nasjonale klagenemnden i det EU/EØS medlemslandet hvor flyreisen skulle avsluttes. Dette gjelder kun dersom flyselskapet er etablert i EU/ EØS.

Er du usikker på om du har krav på noe eller ikke?

Tast inn opplysningene om din reise og du får svar gjennom Forbrukerrådets flykalkulator.
Du kan også kontakte Forbruker Europa for mer informasjon.

 

Gratis hjelp

Forbruker Europa tilbyr gratis hjelp og veiledning til forbrukere om kjøp i EU, Island og Norge.

» Kan Forbruker Europa hjelpe meg ?

Forbrukereuropa finansieres av: