Text Size

Nyttige lenker

På denne siden finner du en rekke lenker til ulike relevante organer, søkemotorer, organisasjoner og organer.

Vennligst velg kategori i menyen under etter hva du leter etter.


 Resort Development Organisation er en interesseorganisasjon for timeshare og lignende produkter, og har mye kunnskap og erfaring med både kjøp og salg. Organisasjonen har også informasjon om hva du bør gjøre og hvem du bør benytte ved gjensalg av timeshare.


Econsumer.gov er en portal for deg som forbruker for å rapportere klager på nett- og relaterte transaksjoner med utenlandske selskaper. Du kan legge inn en klage her dersom du har handlet fra en nettbutikk med tilhold utenfor Europa.


Better Business Bureau er en bransjeorganisasjon for å bidra til rettferdig og effektiv handel, slik at kjøper og selger kan ha tillit til hverandre. Her kan du sjekke om firmaet har noen klager mot seg, og legge inn klager mot firmaer som ikke har overholdt avtale.


The Consumer Action Website gir informasjon som er nyttig før et kjøp, og råd og tips om hvordan du kan gå videre med en reklamasjon.


Federal Trade Commission gir deg informasjon om dine rettigheter, og du kan klage på firmaer. Du kan derimot ikke få hjelp i din enkelte sak.


Handelsregister.de er den tyske utgaven av Brønnøysundregistrene. Her finner du informasjon om selskaper i Tyskland.


Global Refund hjelper deg med informasjon rundt hvordan du skal få refusjon av merverdiavgift når du handler i utlandet.


Money Claim Online (MCOL) hjelper deg med krav du måtte ha i Storbritannia. Krav og svar til retten i Storbritannia kan gjøres elektronisk via MCOL sin internettjeneste.


Transportklagenemnda er rett adressat dersom du og flyselskapet eller flyplassen, eventuelt reisebyrået, ikke blir enige om hvilke rettigheter du har ved forsinkelser, kanselleringer, overbookinger, bortkommet/skadet bagasje og andre forhold som direkte knytter seg til gjennomføringen av flyreisen fra du møter på flyplassen til du har hentet bagasjen, herunder manglende assistanse ved spesielle behov knyttet til bevegelseshemming og som du har gitt flyplassen, flyselskapet eller reisearrangøren beskjed om på forhånd. Flyklagenemnda kan ikke behandle klager på rettigheter etter EU-forordningen der problemet oppstår i utlandet.


Pakkereisenemnda kan du rette en klage til dersom du vil klage på en reisearrangør eller et reisebyrå dersom du og arrangøren/byrået ikke blir enige om hvilke rettigheter du har i henhold til pakkereiseloven og/eller Alminnelige vilkår for Pakkereiser i en konkret sak.


Finansklagenemnda tar imot din klage dersom din klage gjelder forsikring, eierskifte, banktjenester og lignende og både du og den næringsdrivende er norske.


Du finner en oversikt over øvrige norske klagenemnder på Forbrukerrådet.


ECC Net Europa - ECC-nettverkets generelle hjemmeside.


Forbrukerrådet behandler forbrukerklager mellom norske forbrukere og norske næringsdrivende. Forbrukerrådet publiserer også en rekke produkttester.


Forbrukerombudet forebygger og stopper ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.


Forbrukertvistutvalget er et offentlig organ med myndighet til å avgjøre visse typer forbrukersaker, som først har vært behandlet ved Forbrukerrådet. Utvalget er et domstollignende organ, bl.a. ved at en avgjørelse her er bindende og har samme virkning som en dom.


Lovdata er startsiden for norske lover, regler, forarbeider, rettsavgjørelser m.m.


Tollvesenet har mye informasjon om innførsel og utførsel av varer, fortolling av varer osv.


Statens vegvesen har utfyllende informasjon dersom du skal importere bil til Norge.


Brønnøysundregistrene inneholder informasjon om alle norske selskaper og foretak.


Enterprise Europe Network Norge er en del av et stort europeisk nettverk som skal hjelpe bedrifter til å bli mer konkurransedyktige og øke innovasjonsevnen. Målet er å få norske bedrifter til å utnytte mulighetene som EØS-avtalen gir. EEN tilbyr bl.a. en svartjeneste om muligheter og forpliktelser for bedrifter i EU/EØS.


Fin-Net er et nettverk for utenomrettslig tvisteløsning innen finanssektoren i EU/EØS-området. Fin-Net behandler klager mellom forbrukere og finansielle serviceleverandører som banker, forsikringsselskaper, investeringsselskaper etc.


Norges delegasjon til den europeiske union følger utviklingen i EU-samarbeidet på områder som er viktige for Norge, og fremmer norske bidrag, synspunkter og innspill overfor EU-institusjonene, EFTA og EFTAS overvåkningsorgan, ESA. Målsetningen er å få full utnyttelse av handlingsrommet her.


Den europeiske unions delegasjon til Norge er EUs representasjon i Norge. Delegasjonen ivaretar de offisielle forbindelsene mellom EU og Norge. Det finnes tilsvarende delegasjoner i rundt 130 land, og en viktig oppgave er å informere om EUs oppbygging, politikk og aktiviteter på dette feltet, samt øke kunnskap og kompetanse om EU/EØS-spørsmål i Norge.

 

 

 Google  Google kan gi deg mye informasjon, også om selgere av varer eller tjenester. Legg til begreper som svindel, bedrageri, feil, misfornøyd, klage etc. for å få de mest relevante treffene. Prøv også tilsvarende begrep på andre språk du forstår.


WhoIs Domain Tools WhoIs Domain Tools gir informasjon om eierforholdet til et nettsted. Dette kan være nyttig for å finne ut hvor bedriften holder til, hvilke regler som kommer til anvendelse i en eventuell tvist osv.