Varer

Netthandel blir mer og mer utbredt. Ofte gir det bedre og mer variert utvalg til en rimeligere penge. Imidlertid kan hvem som helst starte opp en nettside og begynne å selge varene sine på nett. Vær derfor oppmerksom på hvilke rettigheter du har når du kjøper varer på nettet.

Ta forhåndsregler

Det er lurt å undersøke nettstedet før du handler. Sjekk at språket på nettsiden er ok, og at det ikke er mange skrivefeil. Dersom dette er tilfelle, kan det tyde på at Google Translate kan ha vært brukt.

Sjekk at kontaktinformasjonen til selger er oppgitt, slik som adresse, telefonnummer, e-postadresse og organisasjonsnummer. Hvis selger bare har et kontaktskjema på hjemmesiden, er du helt avhengig av at selger faktisk svarer på disse meldingene. Da bør du være forsiktig med å handle. På whois.sc kan du sjekke hvem som har registrert domenet. Det kan også være lurt å lese brukeranmeldelser for å høre andres erfaringer med nettstedet.

Du kan sjekke Forbrukerombudets liste over useriøse nettbutikker, selv om den ikke er uttømmende.

Jeg har ikke fått varen

Du skal motta varen innen den leveringsfristen som er avtalt med selger. Hvis det ikke er avtalt en leveringsfrist, skal varen leveres innen 30 dager etter bestillingen.

Varen er forsinket hvis du ikke mottar varen innen leveringsfristen. Da kan du sette en rimelig tilleggsfrist for levering. Hva som er en rimelig tilleggsfrist vil avhenge av hva slags vare det er snakk om. Dersom du har kjøpt klær kan man nok sette en kortere leveringsfrist enn om det er snakk om møbler. Hvis selger ikke leverer innen den tilleggsfristen du har satt, kan du heve kjøpet.

For noen type kjøp er det svært viktig at du mottar en vare innenfor leveringsfristen. For eksempel kan dette gjelde levering av en brudekjole eller julegaver. Da kan du heve kjøpet med en gang. Det samme vil gjelde dersom selger nekter å levere varene, eller hvis du på forhånd informerte selger om at levering innenfor et gitt tidspunkt var avgjørende for inngåelse av avtalen.

Varen har en feil

Du har krav på at varen er i den stand som var avtalt, eller som du med rimelighet kunne forvente utifra reklame, annonsebeskrivelse, på nettsiden eller lignende. Hvis varen ikke samsvarer med det du kunne forvente, foreligger det en mangel. Merk at dine forventninger må speile faktorer slik som varens pris og alder. For eksempel må du forvente flere feil på en gammel bil sammenlignet med en ny bil.

For at det skal foreligge en mangel, må feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Dette betyr at feilen ikke må skyldes for eksempel alminnelig slitasje eller feilbruk. Dersom du klager på en mangel innen 6 måneder fra kjøpstidspunktet, er det selger som må bevise at feilen ikke kan føres tilbake til kjøpstidspunktet. Etter 6 måneder er du som må bevise at feilen skyldes en mangel ved varen, og ikke ytre påvirkning.

Frister for å klage

Reklamasjonsfristene kan variere alt ettersom i hvilket land selger er registrert. Et EU-direktiv fastsetter minimumsfrister for både den relative og den absolutte reklamasjonsfristen.

Den relative reklamasjonsfristen er en frist som begynner å løpe fra man oppdager eller burde oppdage en feil ved varen. I Norge stilles det krav om at man skal klage innen rimelig tid, som aldri kan være kortere enn 2 måneder i forbrukerkjøp. Noen land opererer ikke med relative reklamasjonsfrister.

Det følger av EU-direktivet at fristen for å klage skal være minimum 2 år. I Norge er hovedregelen at reklamasjonsfristen er 2 år fra man kjøpte varen, men 5 år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. I Sverige er for eksempel reklamasjonsfristen 3 år.

Reklamasjonsfrister i Europa

Hva kan jeg kreve?

Foreligger det en mangel kan du for eksempel ha krav på reparasjon (retting), ny vare (omlevering), prisavslag eller heving. Du kan også ha krav på erstatning for økonomisk tap, men dette er ikke regulert i EU-direktivet og kan derfor være ulikt regulert.

Utgangspunktet er at du har krav på å få varen rettet eller omlevert. Utbedringen skal utføres kostnadsfritt for deg.

Hvis selger ikke retter eller omleverer innen rimelig tid eller uten vesentlig ulempe for deg, kan du eventuelt kreve prisavslag eller heve kjøpet så lenge mangelen ikke er uvesentlig. Det er ikke tilstrekkelig for å heve at du ikke lenger har tillit til selger eller ikke ønsker kontakt.

Garanti

Det kan være vanskelig å forstå forskjellen mellom reklamasjon og garanti. Reklamasjon er lovfestede rettigheter du har overfor selger ved mangler. Garanti er en lovfestet avtale mellom deg og produsenten eller selger som skal gi bedre rettigheter enn du har etter de lovfestede reklamasjonsreglene.

Du bør derfor lese vilkårene i garantiavtalen nøye for å finne ut hvilke rettigheter garantien gir deg. For eksempel kan garantien inneholde en avtale med en norsk forhandler, slik at du kan få varen reparert i Norge.

Mange land har ikke direktekrav, det vil si regler som gjør at du kan fremme et krav ikke bare mot selger, men også direkte mot produsenten. En garantiavtale med produsenten kan gjøre at du også kan fremme krav direkte mot produsenten.

Toll og moms

Når du kjøper en vare fra utlandet som skal sendes til Norge, må du i de fleste tilfeller betale merverdiavgift (moms) på 25 % av varens verdi. Dersom du kjøper klær eller matvarer, skal du i tillegg betale toll. Imidlertid vil det være tollfritak dersom varen koster mindre enn kr. 350,- til sammen, inklusive frakt og forsikringskostnader. Du kan bruke Tollvesenets importkalkulator dersom sluttprisen er over kr. 350,- og du er usikker på hvor mye du må betale i toll og merverdiavgift.

Hvis du bruker angreretten din eller hever kjøpet, og returnerer en vare til selger i utlandet, skal du kunne kreve refusjon av innbetalt toll og avgifter fra Tollvesenet. Vær imidlertid oppmerksom på at Tollvesenet ikke refunderer beløp under NOK 100,-.

Du skal i utgangspunktet bare betale moms og toll én gang. Siden Norge ikke er med i EU-samarbeidet og det indre marked, betyr dette at vi har andre regler for toll og moms enn andre land i Europa. Dette betyr også at du alltid ved import av en vare til Norge skal betale moms (og kanskje toll). For å unngå at du betaler dobbel moms, bør du dobbeltsjekke at du ikke betaler moms til selger i utlandet, og hvis du gjør det, om det er ordninger for å få dette tilbakebetalt fra myndighetene i utlandet.

Det er viktig å merke seg at dersom du har brukt et transportfirma, at du kan bli belastet et fortollingsgebyr av transportfirmaet som transporterer varen til Norge dersom dette firmaet fortoller varen for deg. Dette kommer i tillegg til betaling for selve frakten. Det kan derfor være lurt å sjekke med selgeren hvilket firma som frakter varen og hva fortollingsgebyret er.

Det er likevel slik at du skal ha informasjon om full pris for en vare under bestillingen. Dette betyr at du i alle fall skal få beskjed om at utgifter som toll, moms og frakt kan komme i tillegg. Dersom du ikke fikk denne informasjonen da du bestilte, kan du kreve at selger skal betale disse utgiftene.

Mer informasjon om toll og moms finner du på Tollvesenets hjemmesider.