Diskriminering

Har du opplevd at prisen har skutt i været fordi du bor i Norge? Slik prisdiskriminering er forbudt.

Services Directive

Tjenesteloven §19, som er lik Services Directive artikkel 20, skal sikre forbrukere i EU/EØS-området tilgang til tjenester i alle EU/EØS-land. Formålet er å oppnå en best mulig utnyttelse av det indre marked. I praksis, innebærer dette at forbrukere ikke skal bli nektet tilgang til en tjeneste eller få tilbud om en høyere pris på grunn av sin nasjonalitet eller bosted. Det er imidlertid unntak der forskjellen er begrunnet i objektive forhold.

I denne sammenhengen omfattes også tilbydere av varer som tjenesteyter.

Klag til selger

Dersom en selger nekter deg tilgang til en tjeneste eller du får en annen pris på grunn av din nasjonalitet eller bosted, kan du sende en klage, vis til denne bestemmelsen og be om en begrunnelse. Kommer dere ikke til enighet, kan klage sendes til Forbruker Europa.