Text Size

Forbrukermakt

forbrukerhjelpFoto: ColourboxEt rekordår for ECC- nettverket

ECC-Nettverket behandlet mer enn 80 000 henvendelser fra borgere over EU/EØS i 2013. Dette tilsvarer en økning på 11 % sammenlignet med året før.

«Ved å hjelpe forbrukere tvers over landegrensene, gir ECC-nettverket et verdifullt bidrag til det indre markedet. Resultatene av ECCs arbeid er bevis på at finansieringen fra Kommisjonens Consumer Programme hjelper de som trenger det mest, EUs forbrukere og de hederlige og innovative selskapene.» uttaler Neven Mimica, EU kommisjonær for Forbruker politikk.

Blant de 80 272 henvendelsene fra forbrukere, behandlet ECC 32 522 klager. Antallet klager har økt med 9 % sammenlignet med 2012.

Råd og veiledning fra ECC-nettverket bistod til en positiv løsning for mer enn to tredjedeler av sakene.

Resultatene
Rundt en tredjedel av alle sakene dreide seg om transportsektoren. Den største andelen var saker om flytransport (18,3 %); det ser imidlertid ut til at klager på bilutleie stadig øker. De andre sektorene som er på toppen av statistikken er relatert til husholdningsgjenstander, problemer knyttet til kjøp av billetter for sport- og kulturarrangementer, og ferieklubb/timeshare.

Litt over 15 % av problemene dreier seg om mangelfull levering av varer og tjenester, og rundt 12 % om mangler ved varen eller tjenesten.

Økningen i antallet forbrukere som henvender seg til ECC-nettverket skyldes mange forhold; økning av kunnskap blant forbrukere om deres rettigheter, bedre kjennskap til ECC-nettverket, og en økning i grensekryssende handel.

Bakgrunn
ECC-nettverket er et europeisk nettverk som gir europeiske forbrukere råd i grensekryssende problemer, for eksempel ved reise til andre land eller netthandel. ECC-nettverket er i 30 land (alle medlemslandene, Norge og Island). Forbrukere som bor i et av disse landene og handler fra et annet land kan dra fordeler fra nettverkets tjenester uten kostnader.

ECC-nettverket er delfinansiert av EU Consumer Programme og av nasjonale myndigheter. For mer informasjon les her.

Se oversikten her.

 

brev

How to complain

Information about
how to complain

pengpung

What is ECC-Net

Read more about European
Consumer Center Network

faq

Frequently Asked Questions

Answers to most asked
questions

brevmaler4

Complaint letters

Complaint letter templates
regarding goods and services

Free help

Forbruker Europa offers free help and advice for consumers on purchasing in EU, Island and Norway.

» Can Forbruker Europa help me ?

ECC Norway is co-financed by the Norwegian Consumer Council and the European Commission.

 

Follow us 

facebook facebook

Publications

skianlegg
The European Consumer Centres Network (ECC-Net) has launched its…

News

svindel
10-12-2013, 9:45
Vilnius, 6th December 2013: A new report has shown that consumers…
healtcare2
25-10-2013, 7:08
The implementation of Directive 2011/24/EU will make it easier to…

hei