Kjøp av bolig i utlandet

Drømmer du om bolig i for eksempel Spania eller Frankrike? Her finner du gode råd og tips.

Gode råd

Noen gode råd ved kjøp av bolig i utlandet:

  • Sjekk dine rettigheter til å reklamere etter kjøpet. 
  • Unngå forskuddsbetaling – i så fall må det stilles en bankgaranti som sikkerhet.
  • Undersøk lokale lover og regler for boligkjøp, skatt, arv osv. 
  • Det kan være lurt å bruke megler eller advokat som har stilt sikkerhet og som har bevilling. 

Advokat

Vi anbefaler å bruke advokat ved kjøp av bolig i utlandet. 

Eiendomsmegler

Det finnes flere eiendomsmeglere som har spesialisert seg på salg av bolig i utlandet. De fleste har lokale kontor de opererer fra. Hvis eiendomsmeglingen skjer gjennom et norsk eiendomsmeglerforetak skal det være stilt sikkerhet, og være regulert gjennom lov om eiendomsmegling

Kjøp i Italia, Portugal eller Spania

Våre italienske, portugisiske og spanske kollegaer har utarbeidet brosjyrer med nyttig informasjon ved kjøp av bolig i Italia, Portugal og Spania.

Klage

Forbruker Europa behandler ikke klager på kjøp av bolig, men vi kan behandle klager på tjenester knyttet til salget, som for eksempel tjenester levert av eiendomsmegler eller advokat. Du kan kontakte oss her